Zie de openingsuren
Zie op de map
Zie de openingsuren
Zie op de map

GAMMES

Naam : GAMMES ASBL
Adres : Charleroise Steenweg 123a (4de verdieping) – 1060 Brussel
Oprichtingsdatum : 11/11/1999
Tel. : 02/537.27.02
E-mail : info@gammesasbl.be
Website : www.gammesasbl.be
Werkterrein : Brussels Gewest
Doelpubliek : Volwassenen met verlies van onafhankelijkheid en/of afhankelijk van hun naasten.

Zie de officiële website

Begeleiding ouderen

Begeleiding gehandicapten

Palliatieve zorgen

Hulp aan huis

Autonomieverlies

Hulp dag en nacht

Begeleiding ouderen
Begeleiding gehandicapten
Palliatieve zorgen
Hulp aan huis
Autonomieverlies
Hulp dag en nacht

Over ons :

Gammes is een vzw met 80 personeelsleden, opgericht in 1999 door 12 verenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verenigingen hebben een vernieuwende dienst uitgewerkt voor personen met onafhankelijkheidsverlies die wensen in hun woning te blijven. Dit alles kadert in de socioprofessionele inschakeling.

Diensten :

De hulp aan huis verzekert, zowel tijdens de dag als de nacht en aanvullend op de zorgen van naasten en professionelen, een actieve aanwezigheid. Dit laat toe om de persoon thuis te laten wonen, verzekert de levenskwaliteit, evenals permanente opvang, zodat ook de naasten een adempauze kunnen nemen. Met 18 jaar ervaring in de sector beantwoordt Gammes aan alle verzoeken voor thuisopvang voor volwassenen met autonomieverlies, die verward zijn, die palliatieve zorg krijgen, gehandicapten, … in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

Tarieven :

Standaardtarief :

  • Week (van 7u tot 20u) aan 5,25 €/u,
  • avonden (tot 23u) aan 6,75 €/u,
  • weekends en feestdagen aan 6,75 €/u,
  • nachtforfait (21u tot 7u) aan 60 €,
  • verplaatsing (heen/terug) 3 €

Bim/Omnio (VIPO) :

  • Week (van 7u tot 20u) aan 3,25 €/u,
  • avonden (tot 23u) aan 4,75 €/u,
  • weekends en feestdagen aan 4,75 €/u,
  • nachtforfait (21u tot 7u) aan 45 €,
  • verplaatsing (heen/terug) 3 €

Voor alle avondprestaties (na 21u), wordt u een meerkost van 10 € aangerekend

8u30 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 16u30
M
D
W
D
V

2018-09-05T16:16:13+00:00